Användarvillkor

Vilken information samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter från dig som skickar in uppgifter till oss eller registrerar dig som givare i vår tjänst. Med ”personuppgifter” avses den information som kan härledas till en identifierbar fysisk person.

Hur använder vi dina uppgifter
Dina personuppgifter behövs för att följa betaltjänstlagen och bokföringslagen. Pennybridge kan även använda de insamlade personuppgifterna vid analys för att förbättra våra tjänster och produkter, göra vår webbplats lättare att använda och få en tydligare bild av hur människor bidrar till välgörenhet. För mer information se Integritetspolicy

Avtalet för givare finns som PDF: Avtalet givare

Mottagarvillkor

Precis som du kan läsa på Bolagsstyrning så är vårt mål att leverera en så effektiv tjänst vi bara kan.
Mottagande part behöver vara en aktiv organisation med ett organisationsnummer och ha ett post- eller bankgiro.

Förmedlingskostnad: 5% av förmedlade gåvor. Inga anslutningsavgifter eller fasta kostnader.

Partnervillkor

Vill ni på ett kvallitetsäkert och effektivt sätt ha gåvoförmedling som en del av er egna tjänst, då kan Pennybridge hjälpa till som en tjänsteleverantör till er. Via vårt API och smarta betalflöde kan gåvoförmedling bli en värdehöjare i er tjänst.

Avifter och avtal förhandlas enskilt vid varje integration eller gruppintegration.