Symboler

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konto till ideella organisationer som har offentlig insamling om dessa uppfyller högt ställda krav, gör årliga kontroller av alla med 90-konton och säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalité.

Endast de ideella föreninger, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och granskas av Svensk Insamlingskontroll kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot.

90-konton får användas för insamlingar bland allmänheten av de stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som Svensk Insamlingskontroll godkänt. Logotypen ska användas av organisationer som har 90-konto vid sådana insamlingar, vilket ska göra det lättare för allmänheten att veta vilka insamlingsorganisationer som är seriösa. 90-konto är en kvalitetsstämpel.

Whibler certified
WH!BLER är en visselblåsartjänst som tryggt och professionellt fångar upp allvarliga missförhållanden i anslutna verksamheter.
Nästan alla företag och organisationer drabbas någon gång av missförhållanden i verksamheten, det vill säga händelser och handlingar som är skadliga för människa eller miljö, kostar mycket pengar eller allvarligt skadar varumärket. Därför är en riktigt bra visselblåsartjänst en värdefull försäkring som ger verksamheterna möjlighet att fånga upp missförhållanden och agera innan skadan blir för stor.