Visselblåsare - WH!BLER

Vad är WH!BLER?

WH!BLER är en visselblåsartjänst där du kan anmäla allvarliga missförhållanden som sker inom Pennybridge. Till WH!BLER vänder du dig om du inte kan eller vill rapportera direkt till någon inom Pennybridge. På whibler.se kan du läsa mer om deras tjänst.
Whibler certified

Varför har Pennybridge en visselblåsartjänst?

Vi vill ha en schyst verksamhet inom Pennybridge. Vi vill göra rätt och uppträda rätt. Missförhållanden kan förekomma i alla verksamheter och vi vet att det ibland kan kännas svårt att rapportera felaktiga beteenden eller överträdelser i tjänsten. Därför vill vi erbjuda alla våra givare och mottagande organisationer möjlighet att rapportera via en säker och neutral kanal. Vårt mål är att få fler möjligheter att så snabbt som möjligt fånga upp allvarliga missförhållanden och agera ansvarsfullt för att stoppa det.

Hur fungerar WH!BLER?

Observera: I kontakten med WH!BLER är du helt anonym och ditt samtal går inte att spåra tillbaka till dig. Inga samtal spelas in.
 1. Du ringer +46 (0)10-330 20 35 och får prata med en av WH!BLERs handläggare.
  Växeln är bemannad dygnet runt, året runt.
  Handläggaren lotsar dig genom samtalet för att samla in de uppgifter som behövs för att kunna gå vidare med ärendet. Handläggaren sammanställer din anmälan i en rapport.
  Du blir erbjuden ett ärendenummer som du kan använda för att ringa tillbaka och komplettera din anmälan eller få information om hur ärendet hanterats.
 2. Rapporten går vidare till en jurist som inom 24 timmar gör en första bedömning av anmälan. Juristen tittar på om det handlar om ett brott mot lagen vilket ger oss hjälp att hantera ärendet på rätt sätt.
 3. Efter den juridiska bedömningen skickas varje anmälan till:
  1. Pennybridge styrelse. Vi gör sedan en utredning internt eller med hjälp av WH!BLERS utredare. Efter att vi samlat in fakta i ärendet agerar vi med de åtgärder som är lämpliga i varje enskilt fall.
  2. Pennybridges revisor på EY. Detta är en extra trygghet för dig som anmäler eftersom det finns en neutral kontrollfunktion som kommer att följa upp att vi har agerat rätt på anmälningen.
Det är inte säkert att du märker att vi har hanterat din anmälan. Vi har inrättat ett visselblåsarsystem för att vi vill komma till rätta med felaktigheter. Om vi hittar bevis för missförhållanden så kommer det att bli konsekvenser för den eller de som är skyldiga. Men, vi kommer att agera ansvarsfullt och undvika att hänga ut någon eller några personer under processen.

Vad kan du anmäla via WH!BLER?

Allvarliga missförhållanden som är brott mot Svensk lag:
 • Risk för liv, hälsa, säkerhet eller miljö
 • Kränkningar, diskriminering
 • Trolöshet mot huvudman
 • Förskingring, stöld
 • Korruption
Du kan också anmäla allvarliga brott mot Pennybridge egna värderingar och riktlinjer.

Vad kan du inte anmäla via WH!BLER?

 • Lösa rykten där du inte har information som går att utreda, t ex datum för händelser eller namn på utövare.
 • Personliga konflikter som inte handlar om brott mot lag eller interna regler.