Read more about us here:

Venezuelas Barn

I Love Venezuela Swedens vision är att alla barn i Venezuela ska ha rätt till en trygg och värdig barndom.

Vi samlar in medel och stödjer lokala icke-statliga organisationer (NGO) som arbetar för utsatta barn i Venezuela i samarbete med Stiftelsen I Love Venezuela Foundation (ILVF). Stödet går till direkta insatser för barn genom våra projektpartners. Oavsett om vi stödjer organisationer inom hälsa, utbildning eller social utveckling arbetar vi långsiktigt och hållbart.

Den kris som Venezuela går igenom är unik för ett land som inte är i krig. Situationen är akut och komplex. De flesta internationella välgörenhetsorganisationer kan inte agera på plats. Samtidigt finns det en mängd lokala organisationer som arbetar under extremt svåra omständigheter och som precis som vi tror på att det finns enorm potential hos alla barn och att vi måste stå upp för deras rättigheter. Det är dessa organisationer som ILVSwe och ILVF syftar till att ge stöd till.

Vi är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening som startades i januari 2018 i Stockholm av en grupp engagerade individer. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter.
SIMILAR CAUSES