Find The Causes You Want To Support

When you are satisfied with your distribution activate your account by clicking the "Start monthly donation"-button.

Sort and filter
 • Aid
 • Animals
 • Children and youth
 • Education
 • Elderly
 • Environment and nature
 • Health
 • Human Rights
 • Humanitarian
 • Opinion and influence
 • Religion
 • Research
 • Social entrepreneurship
 • Social work
 • Sports
 • Sport
 • Kultur
 • 6 per page
 • 10 per page
 • 20 per page
 • View all
 • Sort by
 • Name A-Z
 • Name Z-A

LP-verksamheten Ideella Riksförening

Vi är en organisation som arbetar med människor i utsatthet och utanförskap. Vi har behandlingshem och stöd- och motivationshem på flera ställen över landet, på en kristen grund. Vi har ca 80 lokala kontakter över landet, ramavtal med 230 av 290 kommuner, ramavtal med kriminalvården. Våra sommarkonferenser är välbesökta. Vi besöker fängelser, häkten, finns ute i fältarbete, öppenvården. Vi har en vårdkedja med mycket bra resultat där vi ser till hela människan. Arbete med kvinnor, unga vuxna och ungdomar växer och utvecklas bland annat genom Debora och LP-Grow. Kan vi hjälpa en människa så får det effekt och vi får ofta se upprättade familjer och relationer. Vi tror att detta arbete behövs nu mer än någonsin i samhället. Vill du vara med i detta arbete kan du ge en gåva till LP-Riks, till Hjälpkassan där vi är med och stöttar människor där inget hopp finns längre, till arbete bland kvinnor som vi kallar för Debora eller till LP-Grow, vårt ungdomsarbete.Tack på förhand! Read more

Children and youth, Opinion and influence,

MinStoraDag

Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. En Stor Dag ger kraft att fortsätta kämpa i en tuff vardag. Read more

Children and youth

Lepramissionen Sverige

Lepramissionen Sverige arbetar för att besegra sjukdomen lepra, det som förr kallades spetälska.
Det gör vi genom att arbeta för snabb diagnos, behandling och rehabilitering, bekämpa orsakerna(lepra drabbar nästan uteslutande fattiga, redan utsatta människor) samt motverka diskrimineringen och isoleringen som ofta drabbar de leprasjuka.
Read more

Humanitarian, Children and youth, Opinion and influence, , , Health, Human Rights, Elderly

Save the Orangutan

På Borneo har över 100 000 orangutanger försvunnit sedan 1999. Orangutangen är akut utrotningshotad och regnskogen, dess hem, förstörs i alarmerande takt. Orangutangerna behöver vår hjälp om de inte ska försvinna under vår livstid. Save the Orangutan är en ideell förening vars syfte är att säkra de akut utrotningshotade orangutangernas överlevnad och bevara deras livsmiljö. I detta ingår även att arbeta för en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling tillsammans med lokalbefolkningen. I samarbete med vår lokala partner BOS Foundation bidrar vi till att rädda, rehabilitera och återföra orangutangerna till det vilda samt att skydda och återplantera regnskog och engagera lokalbefolkningen i arbetet. Save the Orangutan har ett 90-konto vilket betyder att vi är kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll och vi är även medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och Givarguiden. Save the Orangutan anser att orangutangerna har en plats i naturen – även i framtiden. Tack för ditt stöd! Read more

Childhood

Med varje gåva du ger till Childhood stödjer du vårt arbete med att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Read more

Children and youth, Opinion and influence

Skola & utbildning för flickor i Ghana!

På landsbygden i Ghana fullföljer många flickor inte skolgången. I de flesta fall är det av ekonomiska skäl. Deras familjer har helt enkelt inte råd med skoluniformer, skolböcker, skolavgifter, skolluncher och annat. Istället för att gå i skolan uppmanas de att hjälpa till med sysslor i hemmet, eller att sälja varor på gatan - för att få in pengar till familjen.

Vi vill att fler flickor fullföljer grundskolan i Ghana, och dessutom får tillgång till högre utbildning. Detta för att få möjlighet att forma sina egna liv, bort från fattigdom och påtvingade hemsysslor.

Genom särskilda insatser står vi redan för alla skolrelaterade kostnader (avgifter, böcker, skolluncher) samt sjukvårdskostnader (mediciner, vaccinationer, läkarbesök) för tiotals flickor som kommer ifrån knappa förhållanden, i två byar på landsbygden i västra Ghana: Dixcove och Busua. Utan vår hjälp skulle deras familjer inte ha råd att låta deras döttrar gå i skolan.

Förutom säkrad skolgång får de också daglig IT-utbildning i våra faciliteter varje dag efter skolan, helt gratis. Från att tidigare aldrig ha använt en dator, har de nu genom vår utbildning lärt sig alla Microsoft office-applikationer. De kan nu söka information på internet, och kommunicera med omvärlden genom email. De har även introducerats för programmering och webbutveckling.Vi är övertygade om att dessa unga tjejers möjligheter till ett bättre ekonomiskt och mer självständigt liv kraftigt har förbättrats genom detta.

Vi vill bygga ut den här hjälpen, och se till att fler flickor i Ghana stannar i skolan - och får möjligheten att utbilda sig. Vi har satt upp målet att se till att 30 tjejer från byarna Dixcove och Busua får gå gymnasiet, efter grundskolan, där vi står för alla avgifter. Dessa tjejer får samtidigt delta i vår dagliga IT-utbildning, helt gratis. Se till att det blir verklighet genom att donera!
Read more

Children and youth, , Health, Human Rights, Education

Stiftelsen Skåne Stadsmission

På Skåne Stadsmission möter vi människor som lever i utsatta livssituationer. Det kan handla om psykisk ohälsa, hemlöshet och fattigdom. Vuxna och barn får stöd i vår öppna verksamhet, våra hälsovårdsmottagningar och vår nattjour.​ Vi finns här varje dag, året runt. Vår verksamhet görs möjlig bland annat med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag. Var med och skapa ett mänskligare Skåne. Read more

Kristna Fredsrörelsen

Kristna Fredsrörelsen arbetar för fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Vår folkrörelse arbetar för fred och rättvisa genom att verka för en värld fri från fysiskt och strukturellt våld som tar sig uttryck i väpnade konflikter och genom förtryck eller orättvisor.

Vi tror att fred är vägen till fred. Ickevåld är mycket mer än bara en metod, det är också vårt mål, vår identitet och vision.

Fred är mer än frånvaro av våld, därför arbetar Kristna Fredsrörelsen för att skapa fred med fredliga medel genom opinionsbildning för allmän nedrustning och med skydd av människorättsförsvarare och utbildningar i ickevåld i konfliktområden.
Read more

Opinion and influence, Human Rights

Diabetesforskning vid USÖ

Stödjer forskning om diabetes och närliggande sjukdomar. Read more

Research

ActionAid

ActionAid finns i 46 länder över hela världen. Vi bekämpar fattigdom och orättvisor med ett särskilt fokus på att stärka flickors och kvinnors rättigheter. När flickor och kvinnor har makt att själva bestämma över sina liv, sin kropp och sin framtid startar en positiv kedja av händelser som i förlängningen stärker hela samhällen och minskar fattigdom.

Med lokal närvaro i flera av världens mest utsatta länder har ActionAid kraft och kunskap att kunna arbeta både långsiktigt och i humanitära nödsituationer. Vi lämnar aldrig ett område förrän verklig förändring sker från grunden och behovet inte längre finns. Ofta stannar vi i minst 10 år.

ActionAid grundades 1972 och i Sverige har vi funnits sedan 2006.
Read more

Aid

Menskoppar till skolor i Ghana - öka flickors närvaro!

Utbildning är en mänsklig rättighet och trots att den i Ghana är kostnadsfri finns faktorer som resulterar i barns frånvaro. En orsak till den låga andelen flickor i skolorna är menstruation. Den okunskap som finns kring menstruation i kombination med bristen på mensartiklar får flickor att tvingas välja bort sin utbildning. Så bör det inte vara - och så behöver det inte heller vara!

För att öka flickornas närvaro i skolan initierar the Espersen Foundation ett projekt som ska satsa på att förse flickor i skolor i Ghana med utbildning kring just menstruation. Likaså satsar vi på att donera menskoppar; ett hållbart mensskydd som enkelt återanvänds.

Tidigare har the Espersen Foundation försett över 1000 elever med skoluniformer och skolmaterial. Vi vill fortsätta göra skillnad, och hoppas därför att ni vill vara med och bidra!

Läs mer om vår verksamhet här: https://espersenfoundation.se/vad-vi-gor/
Read more

Children and youth, Health, Human Rights, Education

Cancerfonden

Ni ser en kappa – vi ser en labbrock!
I Sverige får en av tre ett cancerbesked under sin livstid. För att färre ska drabbas och fler ska överleva finansierar Cancerfonden den främsta forskningen, sprider kunskap om cancer och påverkar beslutsfattare i viktiga frågor.

Under årets Rosa Bandet-kampanj i oktober kan du vara med och bidra till nya forskningsframsteg på ett hållbart sätt genom Rosa auktioner, där du kan sälja eller buda till förmån för Cancerfonden.
#tillsammansmotcancer
Read more

Research, Opinion and influence, Health, Education

BarnSamariten

BarnSamariten är en hjälporganisation som grundades 1980. BarnSamariten vilar på en kristen värdegrund och på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
BarnSamariten bedriver sitt hjälparbete på olika platser i världen, men främst i Etiopien, DR Kongo, Zambia och Brasilien. BarnSamariten arbetar främst för att hjälpa barn, kvinnor och familjer. Utbildning och hälsovård/sjukvård är viktiga delar i arbetet. Fadderbidrag förmedlas bla till, daghem, kriscenter, bebishem och stor tonvikt läggs vid hjälp till självhjälpsprojekt.
Vi vill vara med och påverka för en bättre värld!
Read more

Aid, Children and youth, Human Rights, Education

AjaBajaCancer

AjaBajaCancer är en välgörenhetsorganisation som bildades 2018 av Ellinor Stattin och Tove Malm när deras barn drabbats av cancer. AjaBajaCancer underlätta vardagen för alla som drabbats av barncancer. Genom våra tjänster, erfarenheter, forum och samarbetspartners skapar vi erbjudande där alla som drabbats kan få hjälp och ett personligt stöd- enkelt. Det kan vara allt från att gå till affären och handla mat eller att få psykologiskt stöd när den olustiga känslan plötsligt infinner sig.

Kort och gott; att kunna hålla de utsatta i handen och underlätta vardagen är varför vi går till jobbet varje dag på AjaBajaCancer.

Läs mer om föreningen på ajabajacancer.se
Read more

Aid, Children and youth, Humanitarian, , Health

Artikel2

Genom insamling och second hand arbetar vi för en rättvis och hållbar värld i fred. Vårt namn refererar till artikel 2 i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, som beskriver allas lika rätt och värde, samtidigt som de på ett lekfullt sätt lyfter vår second hand-verksamhet.

Vi har 90-konto, är medlemmar i Giva Sverige och har ISO-certifiering inom ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Read more

Aid, Humanitarian, Opinion and influence, , Human Rights

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta

Hjärta till Hjärta ger materiellt och ekonomiskt bistånd till utsatta och fattiga medmänniskor, framförallt i de östra delarna av Europa. Våra huvudländer är Rumänien, Lettland, Albanien och Bulgarien.Genom nära kontakt med våra medarbetare i mottagarländerna ser vi till att hjälpen kommer fram till dem som bäst behöver den.
Vårt arbete bygger på kristna värderingar och vi är övertygade om att alla människor är lika mycket värda. Med små medel kan Du hjälpa ett barn, en familj eller en gammal människa ut ur misär – till ett värdigt liv.
Read more

Aid, Children and youth, Humanitarian, Opinion and influence,

Operation smile

Operation Smile
Var tredje minut föds ett barn med läpp-, käk-, eller gomspalt någonstans i världen. I många länder tvingas dessa barn leva ett mycket hårt liv. Många har svårt att äta och tala så att andra förstår. De riskerar att bli mobbade och utsatta för fördomar och trakasserier som tvingar in dem i isolering och ensamhet. Många av barnen går aldrig i skolan.
Vad gör vi?
Våra medicinska volontärer arbetar utan ersättning på operationsuppdrag runt om i världen. De delar med sig av sin tid och kunskap för att under tio dagar hjälpa så många som möjligt. Under ett uppdrag får ett hundratal människor den operation de så väl behöver. En operation tar oftast mindre än en timme och kan kosta så lite som 2 400 kronor. Varje operation förändrar en människas liv för alltid.
Vi jobbar långsiktigt med att bygga upp kompetens och resurser i våra programländer genom att utbilda lokal sjukvårdspersonal samt genom att bygga och driva permanenta kliniker; kliniker som förutom operationer kan erbjuda till exempel tandvård, nutritionsvård och logopedi. I dag finns 29 sådana kliniker i 19 länder.
Vad har vi uppnått?
Operation Smile Sverige grundades 2011 och är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Tack vare volontärer och generösa givare, både privatpersoner och företag, har Operation Smile hittills genomfört över 250 000 operationer i Afrika, Asien och Latinamerika.
Read more

Aid, Children and youth, Humanitarian, Research, Health

IBRA

IBRA är en missionsorganisation som använder media som redskap för att berätta om Jesus, för dem som annars inte skulle få höra.

Det yttersta målet är att Guds rike ska utbredas. Det vill säga att människor blir Jesu efterföljare/lärjungar, att församlingar bildas, växer sig starka, multipliceras och att församlingarna bidrar till en positiv samhällsutveckling i sina respektive länder.

IBRA stöttar olika lokala initiativ med utbildning och research, produktion, distribution, och uppföljningsarbete/församlingsplantering .
”Lärjungaskapande” går som en röd tråd genom hela arbetsprocessen.
IBRA har partner i cirka 60 länder, på ungefär 100 olika språk.

IBRA startades av Pingströrelsen i Sverige 1955, men har i dag systerorganisationer i Norge och Finland. IBRAs uppgift i Sverige är att koordinera arbetet och att informera och inspirera för att, med bön och ekonomi, stötta arbetet ute i fält.
Arbetet är helt beroende av gåvor från församlingar och enskilda givare.
Read more

Humanitarian, Religion,

Fonden för Psykisk Hälsa

Fonden för Psykisk Hälsa är en ideell fond som samlar in medel och delar ut forskningsanslag varje år inom det psykiatriska och psykologiska området. Fonden grundades 1993 under namnet Psykiatrifonden. Syftet var då som nu att öka kunskapen inom det psykiatriska och psykologiska området samt att minska fördomar om psykisk sjukdomar och funktionsnedsättningar. Fonden har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva Sverige. Read more

Research, Opinion and influence

Star for Life

Jobbar med att minska spridningen av AIDS i bla Sydafrika, samt att främja självkänslan hos ungdomar med hjälp av musik och skapa framtidstro. Read more

Children and youth, Opinion and influence

Barn i Nöd - Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp

Barn i Nöd stödjer barnhem, daghem, skolor, hälsocenter och yrkesutbildande verksamhet i sammanlagt fyra världsdelar.
Arbetet sker genom verksamhet som vi själva startat eller genom att stödja och utveckla redan befintliga barnhem och center. 1000-tals barn får dagligen mat, logi, läkarvård och skolgång.

Arbetet leds och utförs av personal från platsen med såväl lokal kännedom som kulturell kunskap i de aktuella områdena. Det ger en hjälp och trygghet för barn som har det allra svårast.

Vår vision är att bedriva socialt hjälparbete och kristen mission genom att främja barn- och ungdomsvård och fostran eller utbildning samt utöva hjälpverksamhet bland behövande.
Read more

Aid, Children and youth, Humanitarian, , Education

Läkare utan gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Läkare Utan Gränser eller Médecins Sans Frontières (MSF) startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. De ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden, och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare Utan Gränser i över 70 länder runt om i världen.
Read more

Humanitarian, Health

Help at Hand

Help at Hand är en svensk organisation med 90-konto som har valt att fokusera engagemanget till utvalda biståndsprojekt.
Vi arbetar för att alla bidrag ska nå fram till behövande barn för att hjälpa dem med mat, trygghet, bättre hälsa och skolgång. Help at Hand arbetar direkt på plats och ser till att insamlade bidrag används där de gör bäst nytta.
Vi besöker regelbundet platserna för vårt engagemang och ser personligen till att rätt hjälp når rätt mottagare. Det kan handla om att dela ut matpaket i katastrofområden, bygga vattenpumpar, skolor och barnhem, köpa in skolmaterial eller arbeta med hälsofrämjande åtgärder för barn som lever på gatan.
Genom att finnas fysiskt på plats möter vi människorna, ser deras behov och kan följa upp våra insatser.
Read more

Aid, Children and youth, Humanitarian, , , Health, Human Rights, Education

Barnhjälpen

Barnhjälpen vill tillsammans med faddrar ge barn en framtid. Tack vare faddrarnas stöd kan negativa mönster brytas. Barnen får möjlighet till utbildning och barnomsorg, hälso- och sjukvård eller ett hem för de utsatta och föräldralösa.

Barnhjälpen är en del av det arbete som drivs via Evangeliska Frikyrkan. Dina gåvor blir här en del av dess världsvida engagemang!
Read more

Children and youth

Projekt Flicka

Varje dag diskrimineras och kränks flickor och kvinnor världen över för att de är födda som just flickor. De könsstympas, nekas skolgång, fråntas rätten till sin kropp, tvingas in i barnäktenskap och utsätts för sexuellt våld.

Svenska FN-förbundet har länge arbetat med att stärka flickors rättigheter. Tillsammans med vår samarbetspartner FN:s befolkningsfond (UNFPA) har vi bidragit till att tusentals lokalsamhällen tagit avstånd från och slutat utföra kvinnlig könsstympning.

Detta hade inte varit möjligt utan stöd och gåvor från våra medlemmar, givare och alla som engagerat sig i kampen för flickors och kvinnors rättigheter. En kamp som måste fortsätta. Var med du också!

Vi arbetar för mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, samt fred och säkerhet.

Varje bidrag gör skillnad - Stöd projekt Flicka!
Read more

Aid, Children and youth, Humanitarian, , Human Rights

LGBT+ Danmark

LGBT+ Danmark er Danmarks største og ældste politiske forening for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og alle andre, der bryder med normer for køn og seksualitet. Vores vision er en verden med lige muligheder og bedre trivsel for alle uanset kønsidentitet og seksualitet. Read more

Human Rights

Human Bridge

”Human Bridge vill genom ett behovsanpassat materialbistånd utveckla och skapa en rättvisare global resursfördelning på ett miljöeffektivt sätt.”

Återanvändning är ur miljöperspektiv ett effektivt sätt att tillvarata jordens resurser, samtidigt som material av olika slag utgör en resurs i sig. För Human Bridge innebär detta att t.ex. sjukvårdsutrustning, kläder mm. blir resurser i våra biståndsprojekt. Vårt främsta fokus ligger i att samla in och rekonditionera sjukvårdsutrustning och material. I våra sjukvårdssändningar arbetar vi utifrån tanken att ett så brett och användbart sortiment som möjligt ska sändas ut, allt från sjukhussängar och teknisk utrustning till kirurgiska instrument och förbrukningsartiklar. Som komplement till dessa insatser kan utbildning och andra närliggande utvecklingsinsatser också ingå. Sändningar kan även utgöras av kläder samt andra förnödenheter i direkta humanitära insatser. Våra insatser skall göras i områden där det kommer utsatta till del.

Human Bridge har 90 konto vilket garanterar rätt användning av gåvor.
Read more

Aid, Environment and nature, Humanitarian, , Education, Health

Insamlingsstiftelsen Chickas Minnesfond

Stiftelsen har till ändamål att samla in medel i syfte att lämna ekonomiskt stöd samt rådgivning för djurskyddsinsatser till hjälp för huvudsakligen veterinära insatser åt familjedjur i Sverige. Read more

Animals

Svalorna Indien Bangladesh

Svalorna Indien Bangladesh grundades 1959 och är en solidaritetsorganisation som arbetar med utvecklingssamarbete i Indien och Bangladesh. Tillsammans med våra partnerorganisationer arbetar vi rättighetsbaserat och de mänskliga rättigheterna är central i all vår verksamhet. Vi tror att människor är starkare tillsammans och att ett gemensamt långsiktigt och hållbart arbete är nyckeln till att fler ska kunna ta sig ur fattigdom och diskriminering.

Vi stödjer och samarbetar med lokala gräsrotsorganisationer i Indien och Bangladesh för att tillsammans stärka fattiga och marginaliserade människors rättigheter. Vi arbetar med ett extra fokus på kvinnors rättigheter, miljö och klimat, samt hållbar odling.

När du stödjer Svalorna bidrar du till att människor i Indien och Bangladesh själva kan ta makten över sina liv och vara med och påverka sin egen framtid – En hållbar och rättvis utveckling helt enkelt!
Read more

Aid, Environment and nature, Opinion and influence, Human Rights

Insamlingsstiftelsen Wonsa

Sexual abuse and sexual violence are areas characterized by aggression, domination, taboo, shame, guilt, politics and opinions. Our belief is that a constructive navigating through the minefield requires knowledge, love and courage. Knowledge is our base. With knowledge we can give professional treatments to our patients. And with courage we can act with dedication and love in this difficult area. Read more

Stiftelsen Lean On Me

Arbetar för att kort- och långsiktigt förbättra livskvalitén för barn och ungdomar i Sverige som fått en alldeles för tuff start i livet. Read more

Cancerhjälpen

Hur hjälper din gåva cancersjuka barn och vuxna?
Din gåva används till att bevilja ansökningar från cancersjuka. Syftet är att göra livet lättare, uppmuntra och om möjligt sprida ljus i tillvaron.
Cancer tar ingen hänsyn till något, allra minst den drabbade och de anhöriga.
Därför finns Cancerhjälpen och har gjort så sedan 1993.
En till storleken liten välgörenhetsorganisation som gör en stor skillnad.
Varje dag. för många.
Read more

Children and youth,

Musikhjälpen

I en vecka blir tre kända programledare inlåsta i en glasbur på ett torg i en svensk stad. Programmet sänds direkt dygnet runt i P3 och i SVT/SVT Play och går ut på att uppmärksamma och samla in pengar till en undangömd katastrof genom att engagera lyssnare och tittare. Musikhjälpen äger rum i december och har ett nytt aktuellt tema varje år.

Read more

Children and youth, Environment and nature, Humanitarian, Health, Human Rights

Katastroffonden

Krig, konflikter, naturkatastrofer – behoven vid en katastrof kan se olika ut men vårt mål är alltid detsamma: Att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. Med denna gåva är du med och gör en insats där nöden är som störst och hjälpen behövs som allra mest. Read more

Aid, Environment and nature, Humanitarian, Human Rights

Cancerrehabilitering

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation med 90-konto som erbjuder kostnadsfri rehabilitering. Vi är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag. Därför är vi beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.

Att drabbas av cancer påverkar inte bara kroppen, det innebär även en stor psykisk påfrestning. Vi hjälper cancerdrabbade att bearbeta den oro, rädsla och trötthet som cancer ofta medför och erbjuder verktyg som underlättar för de drabbade att hitta tillbaka till vardag och arbetsliv.
Read more

Mentor

Mentor är en ideell organisation som arbetar med att förebygga våld och droganvändning bland ungdomar i Sverige. Det gör vi genom att erbjuda olika former av mentorskap till ungdomar samt stöd och utbildning till föräldrar i det viktigaste ledarskapet någonsin - föräldraskapet.

Målet är att ingjuta styrka, motivation bland unga och stärka relationerna mellan unga och vuxna.

Vi tycker att alla ungdomar i Sverige förtjänar en egen mentor, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven.

Alla har rätt att känna framtidstro.

Read more

Research

Svenska Diabetesförbundet

Tack för att du stöttar Diabeteskampen! Genom att sprida kunskap, förenkla i vardagen och stödja forskningen gör vi livet med diabetes så rättvist och förenklat som möjligt. Under alla faser och situationer i livet.
Via vår forskningsfond Diabetesfonden ger vi stöd till forskningen som letar efter ett svar på diabetesgåtan. De senaste fem åren har vi delat ut över 120 miljoner kronor till diabetesforskningen.
Svenska Diabetesförbundet är Sveriges största patientförbund för personer med diabetes och finns med våra 100 region- och lokalföreningar i hela landet. Vi slår hål på myter och fördomar genom att sprida kunskap. I diabetesrelaterade frågor är vi en stark röst mot orättvisor.
För ett friskare liv, och en framtid utan diabetes!
Läs mer om vår verksamhet, aktuella forskningsprojekt och påverkansfrågor på www.diabetes.se
Read more

Research, Health

Reningsborg

Ideburen verksamhet (Second hand, sociala företag, boenden, sociala insatser för barn och unga i Göteborg och utomlands) Read more

Children and youth,

Evangeliska Frikyrkan

Att i både ord och handling förmedla evangeliet, de goda nyheterna, har varit Evangeliska Frikyrkans ärende i över 120 år och det är lika angeläget i dag som någonsin. Vi är en församlings- och missionsrörelse bestående av cirka 300 samarbetande församlingar som tillsammans har lite mer än 34 000 medlemmar. Vi arbetar i ett trettiotal länder i regionerna Afrika, Asien, Europa, Mellanöstern och Nordafrika samt Latinamerika och Iberiska halvön.

Var med du också - tillsammans förändrar vi världen!

Evangeliska Frikyrkan har 90-konto anslutet till Svensk Insamlingskontroll.
Read more

Religion, Aid, Children and youth, Environment and nature, Humanitarian, Research, Opinion and influence,

FMN Föräldraföreningen mot narkotika

Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater.
Read more

Opinion and influence,

Projekt Nima

### PROJECT NIMAS HUVUDÄMNEN ÄR: * Människohandel. Barnhandel. Barnarbete. * Kvinnorätt. Barn rätt. Mänskliga rättigheter. * Korruption. * Skola. Undervisning. * Life-education. Idén till Project Nima föddes 2011 och växte sedan till att registreras som ideell förening 2015.\ 2018 beviljades vi 90-konto! För mer information om organisationen och våra huvudämnen besök gärna vår hemsida: www.projectnima.org Read more

Pandemifonden

Föreningen har till ändamål att bekämpa virusorsakade infektioner och förhindra framtida
virusorsakade pandemier genom att:
• Stödja svensk vetenskaplig forskning inom området virologi och virusorsakade sjukdomar.
• Medverka till den vetenskapliga utvecklingen inom området virologi genom att finansiera,
organisera, och samordna svensk forskning inom området virologi och virusorsakade
sjukdomar.
• Upplysa om forskning i ämnet virologi och hur virusorsakade sjukdomar – inklusive
pandemier – påverkar folkhälsa, dödlighet, sjukvård, livsmedelsförsörjning, industri,
ekonomi och samhället i stort.
• Ha som målsättning att årligen anordna ett symposium i virologi.
• Bedriva insamlingsverksamhet för att främja ovanstående ändamål.
Read more

Animals, Children and youth, Research, Health, Elderly, Education